ANTARSYA UK supports the UCU strike

Photos from Bristol rally


Δελτίο τύπου: Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΗΒ θα συμμετάσχει στην καμπάνια LEXIT.

H ANTAΡΣΥΑ Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε την πλήρη στήριξη και συμμετοχή στην καμπάνια LEXIT (την καμπάνια αριστερής εξόδου απο την ΕΕ) την οποία θεωρεί απαραίτητο εργαλείο για την ήττα των κυβερνητικών πολιτικών λιτότητας στο ΗΒ και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ενώ εξακολουθούμε να βιώνουμε τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και ενώ έχουμε διασώσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που την προκάλεσαν, συνεχίζουμε να πληρώνουμε ώστε να ανακτήσουν τα κέρδη τους. Η κρίση και οι συνέπειες της συνεχίζουν να πληρώνονται απο τους εργαζομένους, τους νέους, τους φτωχούς και τους ανέργους. Αυτή είναι η «συλλογική» απάντηση στην κρίση απο όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ (συμπεριλαμβανόμενης και της Βρετανικής).

Σήμερα περισσότερο απο ποτέ, καθίσταται σαφές οτι η ΕΕ πάντα αντιπροσώπευε αυτά τα συμφέροντα, ενώ όποια «πλεονεκτήματα» δεν ήταν παρα αποτέλεσμα της διακρατικής «ευθυγράμμισης». Η ΕΕ οδηγεί σε παρατεταμένη λιτότητα και αυταρχική καταστολή ενώ στερείται δημοκρατικών λειτουργιών και θεσμοθετεί το ρατσισμό και την καταστολή. Καταδικάζει διάφορες κοινωνικές ομάδες στη φτώχεια καταστρέφοντας τον δημόσιο πλούτο και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η επίθεση στα δικαιώματα των λαών πραγματοποιείται απο τις κυβερνήσεις και ενορχηστρώνεται απο την ΕΕ. Στη Βρετανία οι κυρίαρχες δυνάμεις του κεφαλαίου και η πλειοψηφία των υπαλλήλων τους, θέλουν να παραμείνουν στην ΕΕ.

Βλέπουμε ωστόσο σημάδια αισιοδοξίας στους λαικούς αγώνες και την αλληλεγγύη. Η Ευρώπη κλονίζεται απο την επανεμφάνιση αγώνων όπως οι τεράστιες εργατικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ή οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στη Βρετανία ενάντια στη λιτότητα και την κυβέρνηση του Κάμερον. Τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα αδυνατούν να εκφράσουν τη λαική οργή. Στην προσπαθειά τους να εκτρέψουν την ευθύνη για τη λιτότητα, παρέχουν πρόσφορο έδαφος για ρατσιστικές και φασιστικές εκφράσεις.

Οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι πρέπει να στηρίξουν την καμπάνια με τον αγώνα τους ενάντια στις πολιτικές της ΕΕ της λιτότητας και του ρατσισμού και την ολοκληρωτική καταστροφή των δημόσιων υπηρεσιών και να συνεχίσουν με καλύτερους όρους τη μάχη ενάντια στη συντηρητική κυβέρνηση, μέχρι τη διάλυση της ΕΕ. H ANTAΡΣΥΑ Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζει την καμπάνια ως μέρος του διεθνιστικού καθήκοντος προωθήσης της ενότητας των αγώνων ενάντια στο Ευρωπαικό κεφάλαιο.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΗΒ

Λονδίνο, 23.5.2016


Press release: ANTARSYA UK will participate in the LEXIT Campaign

ANTARSYA UK has decided to fully back and participate in the LEXIT campaign – the Left Leave Campaign. ANTARSYA UK considers LEXIT as a necessary weapon for the defeat of the government policies of austerity in the UK and throughout Europe.

We are still experiencing the effects of the global economic crisis but after having bailed out the financial institutions, which triggered the crisis, we still pay for them to recover their failing profits. This crisis and its outcomes are still paid by the workers, the youth, the poor and the unemployed. This is the “collective” response to this crisis by all the EU governments (the UK included). Today, more than ever, it is becoming clear that the EU has always represented these same interests with any apparent “benefits” only as a result of transnational “alignment”. The EU has been regressing into prolonged austerity and authoritarian repression while it institutionalized racism and discrimination, lacking democratic functions. It is condemning various social groups to poverty, destroying public wealth and services.

The attack on the peoples’ rights is carried out by governments and coordinated by the EU. In Britain the dominant forces of capital and the majority of their public servants want to stay in the EU.

We can yet see signs of optimism in the popular struggle and solidarity. Europe is shaken by the reappearance of fighting people, such as the huge workers’ demonstrations in France or the majestic marches in Britain against austerity and the Cameron government. The traditional political parties are failing to reflect and express the popular anger. In their efforts to deflect the blame and responsibility for austerity they are also providing the breeding ground for racist and fascist expressions.

The working people and the young must “brand” the Left Leave the EU campaign with their struggle against the EU policies of austerity, racism and wholesale destruction of public services and continue on better terms the battle against the conservative government, until the dissolution of the EU. ANTARSYA UK backs the LEXIT campaign as part of the internationalist duty to foster the unity of the people fighting against the EuroCapital.

London, 23.5.2016